Tala

Om du inte går till jobbet för att förändra världen -vad gör du då där?

Föreläsningar anpassade för alla nivåer i skolans styrsystem. Med en effektiv mix av aktuell forskning, egna erfarenheter och tydligt visuellt stöd pratar jag om vikten av att veta sitt varför, om mod, samarbete, ett utforskande förhållningssätt, de små förändringarnas revolution och det faktum att ledare som är lite olydiga ofta lyckas allra bäst!


En timmes "inspirationsföreläsning", en heldag med workshop och allt däremellan - du får en proffsig och väl förberedd föreläsare som inspirerar, informerar och provocerar!  


Tidigare uppdrag:

SETT Malmö 


SETT StockholmKompetento AB


Lärarförbundet skolledare


I podden Kornhall&Netz bjuder programledarna Per Kornhall och Ingela Netz in intressanta och aktuella gäster som med sin kunskap, sina erfarenheter, sin position eller sina åsikter tillför samtalet om skola i skärningspunkten med samhället viktiga perspektiv och aspekter. Podden görs helt ideellt i samarbete med tankesmedjan Arena idé (som står för tillgång till studio, tekniskt stöd och klippning samt marknadsföring i sina kanaler).